Modelarstwo redukcyjne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Wykonanie realistycznych kół szprychowych

Email

Koła szprychowe, szeroko stosowane w początkowym okresie rozwoju lotnictwa, są praktycznie niemożliwe do odtworzenia metodą wtrysku ciśnieniowego polistyrenu i metodą odlewu żywicznego. Pewnym ratunkiem są kola wykonane metodą fototrawienia, ale są one płaskie i trudne do ukształtowania bez uszkodzenia. Jest jednak metoda, która pozwala na wykonanie prawie idealnych kół szprychowych.

 

Wycinamy wnętrza kółek, pozostawiając mały margines jako obręcze. Wycinamy pierścień z plastiku o grubości 0,3 mm. Szerokość pierścienia nie powinna być większa,  niż 0,4 mm.
Z dwóch plastikowych rurek o średnicy 1,4 i 2,5 mm wycinamy skalpelem i wiertarką elementy felg. Środek cieńszej rurki rozwiercamy wiertłem 0,9 mm. Oś zamontowaną w płacie pomocniczym wykonujemy z igły iniekcyjnej.

 

Tak przygotowane elementy ośki koła kleimy klejem CA i wygładzamy papierem ściernym 1500.

 

Teraz nadszedł czas na wykorzystanie maszynki do wyplatania, która zrobiona jest z płytki polistyrenowej o grubości 0,7 mm i deseczki balsowej 10 mm. Jako osi używamy igły o średnicy 0,9 mm. Metalowe pierścienie są wykonane z rurki aluminiowej 12x1 mm zakupionej w sklepie z artykułami budowlanymi. Poszczególne elementy koła odpowiednio ze sobą składamy.

 

Wyplatamy pierwszą stronę koła. Do zrobienia szprych wykorzystamy rozciągniętą nad płomieniem ramkę wlewową. Pleciemy nitki w kolejności 1-19-21-3-5-23-25-7-9... itd., co dwa kołki. Nitkę przyklejamy klejem CA. Po zdjęciu z maszynki obcinamy niepotrzebne kawałki i zakładamy koło powtórnie, ale tym razem wykonanym już wyplotem do dołu.

 

Wyplatanie drugiej strony, odbywa się przy pomocy metalowego aluminiowego pierścienia, który posłuży nam jako podkładka dystansowa. Kółko ustawiamy odpowiednio względem pozycji 1, aby prawa i lewa strona szprych była zgrana ze sobą. Szprychy wyplatamy tym samym sposobem jak na pierwszej stronie, koniecznie przyklejając przeploty - w przeciwnym wypadku mogą spaść. Wysokość pierścieni dystansowych trzeba dobrać w ten sposób, by w obu pozycjach - po wypleceniu szprychy - stykały z obręczą w naturalny sposób (żeby nie załamywały się na krawędzi obręczy). Na ostatnim zdjęciu w rzędzie poniżej widać szprychową obręcz z przesuniętą symetrią - jak w oryginale.

 

Gotowe obręcze wklejamy w opony i malujemy. Należy pamiętać, że kolor opon w okresie I w. św. był szary lub różowy. Nie czarny! Potem maskujemy opony i malujemy same szprychy oraza obręcze.

 

Gotowe koła zamontowane w modelu.

Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Chmiel

Od redakcji

Sposób wykonania kół szprychowych do modeli redukcyjnych po raz pierwszy w polskiej literaturze modelarskiej został opisany na początku lat 1990. na łamach miesięcznika Modelarz i Magazynu Lotniczego Skrzydlata Polska. Przedstawiona została tam metoda nieżyjącego już nestora polskiego modelarstwa redukcyjnego, znakomitego modelarza z Wrocławia - Jerzego Jabłońskiego (1923 – 2009), który zrobił wówczas miniaturowe koła szprychowe do modelu Bleriota La Manche, wykorzystując podobną maszynkę do wyplatania szprych, a obręcze kół wytoczył z aluminiowej rurki.